Partner24 Česká Spořitelna a.s.
TIP: NEDAŘÍ SE VÁM PŘIHLÁSIT, KLIKNĚTE PROSÍM NA ODKAZ NÍŽE "Potřebujete nové heslo?". Následně vyplňte Vaše prodejní ID (případně uživatelské ID MSF...), poté Vás již aplikace provede obnovou hesla. V případě přetrvávající nemožnosti přihlášení prosím pošlete popis problému na e-mail: mbox_partner24@csas.cz. Pokud se přihlašujete HW a SW certifikátem, klikněte na volbu "CERTIFIKÁT".
SW certifikátem HW certifikátem Vyzvednutí certifikátu Bezpečnostní rozcestník
Přihlašování hardwarovým certifikátem

Pro přihlášení vložte, prosím, svou čipovou kartu s klientským certifikátem do čtečky a stiskněte tlačítko Přihlásit.

Hlášení chyb aplikace Partner24:
Problémy s přihlášením